Diensten

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in “een aanvaardbare conditie” houden of terugbrengen.

  • Preventief: ter voorkoming van defecten
  • Correctief: om gebreken te herstellen, na preventief onderhoud
  • Curatief : om gebreken te herstellen, na storingsmelding
  • Perfectief: om de kwaliteit nog verder te verbeteren
  • Adaptief : om aan de omgeving aan te passen